V PRVNÍCH 3 ČÍSLECH BUDE KOLEKCE DVOUTÝDENNÍ.
OD ČÍSLA 4 SE KAŽDÉ DALŠÍ ČÍSLO SÉRIE OBJEVÍ V PRODEJI KAŽDÝ TÝDEN.